Skip to main content

A0DEF0207 : ยกเลิกประกาศว่าไดรฟ์กำลังอยู่ระหว่างการสร้างใหม่หรือการแมปใหม่แล้ว

ยกเลิกประกาศว่าไดรฟ์กำลังอยู่ระหว่างการสร้างใหม่หรือการแมปใหม่แล้ว

กำลังอยู่ระหว่างการสร้างใหม่หรือการแมปใหม่

ระดับความรุนแรง

ข้อมูล

ซ่อมบำรุงได้

ไม่

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

การดำเนินการของผู้ใช้

ไม่ต้องดำเนินการ