Skip to main content

เหตุการณ์ BMC ที่แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

คุณสามารถกำหนดค่า XClarity Administrator ให้แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า Call Home) หากพบข้อผิดพลาดบางประเภท หากคุณกำหนดค่าฟังก์ชันนี้แล้ว ให้ดูตารางแสดงรายการเหตุการณ์ที่แจ้งฝ่ายสนับสนุนอัตโนมัติ

ตารางที่ 1. เหตุการณ์ที่แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ
ID เหตุการณ์สตริงข้อความ
A01011009ประกาศการขึ้นสูงของอุณหภูมิที่ระบุสูงกว่าระดับร้ายแรงแล้ว
A0101200Bประกาศการขึ้นสูงของอุณหภูมิที่ระบุสูงกว่าระดับไม่สามารถกู้คืนได้แล้ว
A02010800ประกาศการลดต่ำของแรงดันไฟฟ้าที่ระบุต่ำกว่าระดับไม่ร้ายแรงแล้ว
A02010807ประกาศการขึ้นสูงของแรงดันไฟฟ้าที่ระบุสูงกว่าระดับไม่ร้ายแรงแล้ว
A02011009ประกาศการขึ้นสูงของแรงดันไฟฟ้าที่ระบุสูงกว่าระดับร้ายแรงแล้ว
A02012004ประกาศการลดต่ำของแรงดันไฟฟ้าที่ระบุต่ำกว่าระดับไม่สามารถกู้คืนได้แล้ว
A0201200Bประกาศการขึ้นสูงของแรงดันไฟฟ้าที่ระบุสูงกว่าระดับไม่สามารถกู้คืนได้แล้ว
A04011002ประกาศการลดต่ำของความเร็วพัดลมที่ระบุต่ำกว่าระดับร้ายแรงแล้ว
A086F1001ข้อความนี้ใช้สำหรับในกรณีการดำเนินงานตรวจพบว่าแหล่งจ่ายไฟทำงานล้มเหลว
A0D6F1001ประกาศความล้มเหลวของไดรฟ์ที่ระบุแล้ว
A216F1000ประกาศการตรวจพบข้อบกพร่องของสายเคเบิล/การ์ดที่ระบุแล้ว