Skip to main content

A07030201 : ยืนยันสถานะโปรเซสเซอร์ที่ระบุแล้ว

ยืนยันสถานะโปรเซสเซอร์ที่ระบุแล้ว

ประกาศสถานะแล้ว

ระดับความรุนแรง

ข้อมูล

ซ่อมบำรุงได้

ใช่

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

การดำเนินการของผู้ใช้

หากเซนเซอร์ที่ระบุคือ CPU_ALERT ให้เปลี่ยนโปรเซสเซอร์ (เฉพาะช่างเทคนิคที่ได้รับการอบรมเท่านั้น) หากเซนเซอร์ที่ระบุคือ CPU_Prochot ให้ดำเนินตามขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วนจนกว่าปัญหาจะได้รับการแก้ไข:

 1. ตรวจสอบบันทึกเหตุการณ์ BMC เพื่อค้นหาปัญหาที่เกี่ยวกับพัดลม การระบายความร้อน หรือพลังงาน
 2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีการกีดขวางกระแสลมที่ด้านหน้าและด้านหลังตัวเครื่องและมีการวางแผงครอบเข้าในตำแหน่งอย่างถูกต้อง
 3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุณหภูมิห้องอยู่ภายในช่วงที่ระบุของข้อกำหนดด้านสภาพแวดล้อมการทำงาน
 4. หากปัญหายังคงอยู่ ให้รวบรวมบันทึกข้อมูลการซ่อมบำรุงจากเว็บอินเทอร์เฟซ BMC แล้วติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Lenovo (https://datacentersupport.lenovo.com/serviceprovider)
หากเซนเซอร์ที่ระบุคือ CPU_Thermaltrip ให้ดำเนินตามขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วนจนกว่าปัญหาจะได้รับการแก้ไข:
 1. ตรวจสอบบันทึกเหตุการณ์ BMC เพื่อค้นหาปัญหาที่เกี่ยวกับพัดลมหรือการระบายความร้อน
 2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีการกีดขวางกระแสลมที่ด้านหน้าและด้านหลังตัวเครื่องและมีการวางและติดตั้งแผงครอบอย่างถูกต้อง
 3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุณหภูมิห้องอยู่ภายในช่วงที่ระบุของข้อกำหนดด้านสภาพแวดล้อมการทำงาน
 4. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ติดตั้งไมโครโปรเซสเซอร์และตัวระบายความร้อนแน่นดีแล้ว
 5. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทาครีมระบายความร้อนอย่างถูกต้อง
 6. หากปัญหายังคงอยู่ ให้เปลี่ยนไมโครโปรเซสเซอร์และตัวระบายความร้อน (ช่างเทคนิคที่ผ่านการอบรมเท่านั้น)
 7. หากปัญหายังคงอยู่ ให้รวบรวมบันทึกข้อมูลการซ่อมบำรุงจากเว็บอินเทอร์เฟซ BMC แล้วติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Lenovo (https://datacentersupport.lenovo.com/serviceprovider)