Skip to main content

ข้อความแสดงข้อผิดพลาดของ BMC

เมื่อ BMC ตรวจพบเหตุการณ์เกี่ยวกับฮาร์ดแวร์บนเซิร์ฟเวอร์ BMC จะเขียนบันทึกดังกล่าวไว้ในบันทึกเหตุการณ์ของระบบบนเซิร์ฟเวอร์

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการดูบันทึกเหตุการณ์ ให้ดูที่ บันทึกเหตุการณ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบันทึกเหตุการณ์ของ BMC โปรดดู คู่มือผู้ใช้ Lenovo ThinkSystem System Manager

สำหรับรหัสของเหตุการณ์แต่ละรหัส จะแสดงฟิลด์ข้อมูลดังต่อไปนี้:
ตัวระบุเหตุการณ์
ID ที่ระบุเหตุการณ์โดยไม่ซ้ำกัน
คำอธิบาย
ให้ข้อมูลเพิ่มเติมที่จะอธิบายว่าทำไมเหตุการณ์จึงเกิดขึ้น
ระดับความรุนแรง
การระบุถึงระดับของข้อกังวลต่อสถานะ ระดับความรุนแรงจะแสดงดังต่อไปนี้
  • ข้อมูล เหตุการณ์ที่ได้รับการบันทึกเพื่อจุดประสงค์ในการตรวจสอบ โดยปกติจะเป็นการดำเนินการของผู้ใช้หรือการเปลี่ยนแปลงของสถานะที่เป็นลักษณะการทำงานปกติ

  • คำเตือน เหตุการณ์ไม่มีความรุนแรงเท่ากับข้อผิดพลาด แต่หากเป็นไปได้ ควรมีการแก้ไขสภาวะก่อนจะกลายเป็นข้อผิดพลาด นอกจากนี้ยังอาจเป็นสภาวะที่ต้องมีการตรวจสอบหรือการบำรุงรักษาเพิ่มเติม

  • ข้อผิดพลาด เหตุการณ์ที่เป็นความล้มเหลวหรือสภาวะร้ายแรงที่ทำให้บริการหรือการทำงานที่คาดหวังบกพร่อง

ซ่อมบำรุงได้
ระบุว่าผู้ใช้จำเป็นต้องดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาหรือไม่
บริการติดต่ออัตโนมัติ
คุณสามารถกำหนดค่า Lenovo XClarity Administrator ให้แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า Call Home) หากพบข้อผิดพลาดบางประเภท หากคุณได้กำหนดค่าฟังก์ชันนี้และฟิลด์นี้ถูกตั้งค่าเป็น ใช่ บริการสนับสนุนของ Lenovo จะได้รับแจ้งโดยอัตโนมัติหากมีการสร้างเหตุการณ์ขึ้น ขณะที่คุณรอ บริการสนับสนุนของ Lenovo ติดต่อมา คุณสามารถดำเนินการเกี่ยวกับเหตุการณ์ตามที่แนะนำได้
หมายเหตุ
เอกสารนี้มีข้อมูลอ้างอิงถึงเว็บไซต์ IBM, ผลิตภัณฑ์ และข้อมูลเกี่ยวกับการขอรับการบริการ IBM คือผู้ให้บริการที่แต่งตั้งของ Lenovo สำหรับผลิตภัณฑ์เซิร์ฟเวอร์ของ Lenovo

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปิดใช้งาน Call Home จาก Lenovo XClarity Administrator ให้ดูที่ การเลือกตั้งค่าการแจ้งเตือนปัญหาอัตโนมัติไปยังฝ่ายสนับสนุนของ Lenovo (Call Home)

การตอบสนองจากผู้ใช้
ระบุการดำเนินการที่คุณควรทำเพื่อแก้ไขปัญหาเหตุการณ์ ดำเนินขั้นตอนต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในส่วนนี้ตามลำดับที่แสดงจนกว่าปัญหาจะได้รับการแก้ไข หากคุณยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้หลังจากทำตามขั้นตอนทั้งหมดแล้ว โปรดติดต่อ บริการสนับสนุนของ Lenovo