Skip to main content

A0D6F0207 : ประกาศว่าไดรฟ์กำลังอยู่ระหว่างการสร้างใหม่หรือการแมปใหม่แล้ว

ประกาศว่าไดรฟ์กำลังอยู่ระหว่างการสร้างใหม่หรือการแมปใหม่แล้ว

กำลังอยู่ระหว่างการสร้างใหม่หรือการแมปใหม่

ระดับความรุนแรง

ข้อมูล

ซ่อมบำรุงได้

ไม่

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

การดำเนินการของผู้ใช้

ไม่ต้องดำเนินการ