Skip to main content

A106F0204 : ประกาศว่า SEL เต็มแล้ว

ประกาศว่า SEL เต็มแล้ว

SEL เต็ม

ระดับความรุนแรง

ข้อมูล

ซ่อมบำรุงได้

ใช่

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

การดำเนินการของผู้ใช้

ล้างข้อมูลในบันทึกเหตุการณ์ของระบบ