Skip to main content

A0DEF0200 : ยกเลิกประกาศสถานะไดรฟ์ที่ระบุแล้ว

ยกเลิกประกาศสถานะไดรฟ์ที่ระบุแล้ว

สถานะไดรฟ์

ระดับความรุนแรง

ข้อมูล

ซ่อมบำรุงได้

ใช่

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

การดำเนินการของผู้ใช้

ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วนจนกว่าปัญหาจะได้รับการแก้ไข:

  1. ค้นหาข่าวสารด้านบริการ เคล็ดลับ และการอัปเดตเฟิร์มแวร์ที่เกี่ยวข้องกับไดรฟ์นี้จากพอร์ทัลสนับสนุน (https://datacentersupport.lenovo.com)
  2. ตรวจสอบล็อกเหตุการณ์ของระบบสำหรับข้อผิดพลาดอื่นๆ ที่เกี่ยวกับ RAID หากใช่ ให้ระบุไดรฟ์ที่ได้รับผลกระทบและติดตั้งใหม่
  3. หากยังพบปัญหาอยู่ ให้เปลี่ยนไดรฟ์ที่ได้รับผลกระทบ
  4. หากปัญหายังคงอยู่ ให้รวบรวมบันทึกข้อมูลการซ่อมบำรุงจากคอนโซลการจัดการแล้วติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Lenovo (https://datacentersupport.lenovo.com/serviceprovider)