Skip to main content

A106F0805 : ประกาศว่า SEL เกือบเต็มแล้ว

ประกาศว่า SEL เกือบเต็มแล้ว

SEL เกือบเต็มแล้ว

ระดับความรุนแรง

คำเตือน

ซ่อมบำรุงได้

ใช่

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

การดำเนินการของผู้ใช้

ล้างข้อมูลในบันทึกเหตุการณ์ของระบบ