Skip to main content

A086F0200 : ประกาศว่ามีการตรวจพบแหล่งจ่ายไฟที่ระบุแล้ว

ประกาศว่ามีการตรวจพบแหล่งจ่ายไฟที่ระบุแล้ว

ตรวจพบสถานะการมีอยู่แล้ว

ระดับความรุนแรง

ข้อมูล

ซ่อมบำรุงได้

ไม่

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

การดำเนินการของผู้ใช้

ไม่ต้องดำเนินการ