Skip to main content

A0D6F1001 : ประกาศความล้มเหลวของไดรฟ์ที่ระบุแล้ว

ประกาศความล้มเหลวของไดรฟ์ที่ระบุแล้ว

ความล้มเหลวของไดรฟ์

ระดับความรุนแรง

ข้อผิดพลาด

ซ่อมบำรุงได้

ใช่

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ใช่

การดำเนินการของผู้ใช้

ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วนจนกว่าปัญหาจะได้รับการแก้ไข:

  1. ค้นหาข่าวสารด้านบริการ เคล็ดลับ และการอัปเดตเฟิร์มแวร์ที่เกี่ยวข้องกับไดรฟ์นี้จากพอร์ทัลสนับสนุน (https://datacentersupport.lenovo.com)
  2. หากปัญหายังคงอยู่ ให้รวบรวมบันทึกข้อมูลการซ่อมบำรุงจากคอนโซลการจัดการแล้วติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Lenovo (https://datacentersupport.lenovo.com/serviceprovider)