Skip to main content

A08EF0402 : ยกเลิกประกาศการคาดการณ์การทำงานล้มเหลวของแหล่งจ่ายไฟที่ระบุแล้ว

ยกเลิกประกาศการคาดการณ์การทำงานล้มเหลวของแหล่งจ่ายไฟที่ระบุแล้ว

การคาดการณ์การทำงานล้มเหลว

ระดับความรุนแรง

ข้อมูล

ซ่อมบำรุงได้

ไม่

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

การดำเนินการของผู้ใช้

ไม่ต้องดำเนินการ