Skip to main content

1509002D : PIOR_R_3V3_PG: โมดูลหรือแผงแจ้งว่าอุปกรณ์ถูกปิดใช้งาน

PIOR_R_3V3_PG: โมดูลหรือแผงแจ้งว่าอุปกรณ์ถูกปิดใช้งาน

เหตุการณ์นี้แสดงว่าไฟ 3.3V ที่เลี้ยง PIOR ขวาทำงานผิดปกติ

ระดับความรุนแรง

ร้ายแรง

หมวดการแจ้งเตือน

ระบบ - เหตุการณ์ของระบบ SMM

SNMP Trap ID

352911405

การดำเนินการของผู้ใช้

ติดต่อฝ่ายบริการและสนับสนุน