Skip to main content

2107087B: NODE4_HI_PCI: ช่องเสียบหรือขั้วต่อแสดงรายงานข้อมูล

NODE4_HI_PCI: ช่องเสียบหรือขั้วต่อแสดงรายงานข้อมูล

การ์ด PCIe กำลังไฟสูงได้รับการติดตั้งในโหนดที่ระบุไว้แล้ว

ระดับความรุนแรง

ข้อมูล

หมวดการแจ้งเตือน

โหนด - เหตุการณ์ของโหนด

SNMP Trap ID

554109051

การดำเนินการของผู้ใช้

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ