Skip to main content

2107023E : NODE4_PWRNOREADY: ช่องเสียบหรือขั้วต่อแสดงการเปลี่ยนสถานะจากสถานะที่ร้ายแรงน้อยกว่าเป็นร้ายแรง

NODE4_PWRNOREADY: ช่องเสียบหรือขั้วต่อแสดงการเปลี่ยนสถานะจากสถานะที่ร้ายแรงน้อยกว่าเป็นร้ายแรง

ในโหมด IO ที่ใช้ร่วมกัน โหนดหลักไม่ยอมเปิดไฟเลี้ยง PIOR ส่งผลให้การ์ด CX-5 ของ Mellanox ไม่ทำงาน และการอนุญาตด้านพลังงานของทั้งโหนดหลักและโหนดเสริมถูกปฏิเสธ

ระดับความรุนแรง

ร้ายแรง

หมวดการแจ้งเตือน

โหนด - เหตุการณ์ของโหนด

SNMP Trap ID

554107454

การดำเนินการของผู้ใช้

  1. รีเซ็ต XCC ของโหนดหลัก
  2. ใส่โหนดหนักให้แน่น