Skip to main content

FQXSPCA0019N : เซนเซอร์ [SensorElementName] เปลี่ยนจากสถานะที่ร้ายแรงน้อยกว่าเป็นไม่สามารถกู้คืนได้

เซนเซอร์ [SensorElementName] เปลี่ยนจากสถานะที่ร้ายแรงน้อยกว่าเป็นไม่สามารถกู้คืนได้

ข้อความนี้ใช้สำหรับในกรณีการดำเนินงานตรวจพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงของเซนเซอร์จากสถานะที่ร้ายแรงน้อยกว่าเป็นไม่สามารถกู้คืนได้

ระดับความรุนแรง

ข้อผิดพลาด

หมวดการแจ้งเตือน

ร้ายแรง - อุณหภูมิ

ซ่อมบำรุงได้

ใช่

ข้อมูล CIM

Prefix:PLAT

และ ID:0524

SNMP Trap ID

0

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

การดำเนินการของผู้ใช้

ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วนจนกว่าปัญหาจะได้รับการแก้ไข:

  1. ไปที่ฝ่ายสนับสนุนของ Lenovo (http://support.lenovo.com/) เพื่อดูข่าวสารด้านบริการ ตลอดจนเคล็ดลับและการอัปเดตเฟิร์มแวร์ที่เกี่ยวข้องกับไดรฟ์ของคุณ
  2. ตรวจหาข้อผิดพลาดอื่นๆ เกี่ยวกับ RAID
  3. เปลี่ยนไดรฟ์ และสร้างอาร์เรย์ใหม่