Skip to main content

FQXSPSI4075I : [arg1] โดย KCS เพื่อให้สามารถเปิดใช้งานการบูตที่ปลอดภัยได้โดยผู้ใช้ [arg2] จาก [arg3] ที่ที่อยู่ IP [arg4]

[arg1] โดย KCS เพื่อให้สามารถเปิดใช้งานการบูตที่ปลอดภัยได้โดยผู้ใช้ [arg2] จาก [arg3] ที่ที่อยู่ IP [arg4]

อนุญาตให้เปิดใช้งานการบูตอย่างปลอดภัยสำหรับ KCS

ระดับความรุนแรง

ข้อมูล

หมวดการแจ้งเตือน

ระบบ - อื่นๆ

ซ่อมบำรุงได้

ไม่

ข้อมูล CIM

Prefix:IMM

และ ID:0310

SNMP Trap ID

22

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

การดำเนินการของผู้ใช้

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ