Skip to main content

FQXSPPW0035M : เซนเซอร์ตัวเลข [NumericSensorElementName] ลดต่ำ (ต่ำกว่าระดับร้ายแรง) ถูกประกาศ

เซนเซอร์ตัวเลข [NumericSensorElementName] ลดต่ำ (ต่ำกว่าระดับร้ายแรง) ถูกประกาศ

ข้อความนี้ใช้สำหรับกรณีที่การดำเนินงานตรวจพบการประกาศการลดต่ำของเซนเซอร์ต่ำกว่าระดับร้ายแรง

ระดับความรุนแรง

ข้อผิดพลาด

หมวดการแจ้งเตือน

ร้ายแรง - แรงดันไฟฟ้า

ซ่อมบำรุงได้

ใช่

ข้อมูล CIM

Prefix:PLAT

และ ID:0480

SNMP Trap ID

1

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ใช่

การดำเนินการของผู้ใช้

ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วน:

  1. หากเซนเซอร์ที่ระบุคือ Planar 3.3V หรือ Planar 5V ให้เปลี่ยนแผงระบบใหม่ (เฉพาะช่างเทคนิคที่ได้รับการอบรมเท่านั้น)
  2. หากเซนเซอร์ที่ระบุคือ Planar 12V ให้ตรวจสอบบันทึกเหตุการณ์ของ XClarity Controller (XCC) สำหรับเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาแหล่งจ่ายไฟ และแก้ไขปัญหาเหล่านั้น
  3. หากยังพบปัญหาอยู่ ให้เปลี่ยนแผงระบบใหม่ (เฉพาะช่างเทคนิคที่ได้รับการอบรมเท่านั้น)
  4. ติดต่อผู้ให้บริการท้องถิ่น หากต้องการค้นหาตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตจาก Lenovo ในการให้บริการรับประกัน โปรดไปที่ http://www.ibm.com/partnerworld และคลิก Business Partner Locator