Skip to main content

FQXSPMA0010J : [PhysicalMemoryElementName] ในระบบย่อย [MemoryElementName] ถูกจำกัด

[PhysicalMemoryElementName] ในระบบย่อย [MemoryElementName] ถูกจำกัด

ข้อความนี้ใช้สำหรับในกรณีการดำเนินงานตรวจพบว่าหน่วยความจำถูกจำกัด

ระดับความรุนแรง

คำเตือน

หมวดการแจ้งเตือน

ระบบ - อื่นๆ

ซ่อมบำรุงได้

ใช่

ข้อมูล CIM

Prefix:PLAT

และ ID:0142

SNMP Trap ID

22

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

การดำเนินการของผู้ใช้

  1. ตรวจสอบบันทึกเหตุการณ์ XCC เพื่อค้นหาปัญหาที่เกี่ยวกับพัดลม การระบายความร้อน หรือพลังงาน
  2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีการกีดขวางกระแสลมที่ด้านหน้าและด้านหลังตัวเครื่องและมีการวางแผงครอบเข้าในตำแหน่งอย่างถูกต้อง
  3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุณหภูมิห้องอยู่ภายในช่วงของข้อกำหนดการทำงาน