Skip to main content

FQXSPSE4059I : รหัสผ่านผู้ใช้ [arg1] ได้รับการแก้ไขโดยผู้ใช้ [arg2] จาก [arg3] ที่ที่อยู่ IP [arg4]

รหัสผ่านผู้ใช้ [arg1] ได้รับการแก้ไขโดยผู้ใช้ [arg2] จาก [arg3] ที่ที่อยู่ IP [arg4]

บัญชีผู้ใช้ถูกเปลี่ยนโดยผู้ใช้

ระดับความรุนแรง

ข้อมูล

หมวดการแจ้งเตือน

ระบบ - อื่นๆ

ซ่อมบำรุงได้

ไม่

ข้อมูล CIM

Prefix:IMM

และ ID:0269

SNMP Trap ID

22

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

การดำเนินการของผู้ใช้

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ