Skip to main content

FQXSPUN0047N : เซ็นเซอร์ [SensorElementName] เปลี่ยนสถานะเป็นไม่สามารถกู้คืนได้

เซ็นเซอร์ [SensorElementName] เปลี่ยนสถานะเป็นไม่สามารถกู้คืนได้

ข้อความนี้ใช้สำหรับในกรณีการดำเนินการตรวจพบว่าเซนเซอร์เปลี่ยนสถานะเป็นไม่สามารถกู้คืนได้

ระดับความรุนแรง

ข้อผิดพลาด

หมวดการแจ้งเตือน

ร้ายแรง - อื่นๆ

ซ่อมบำรุงได้

ใช่

ข้อมูล CIM

Prefix:PLAT

และ ID:0530

SNMP Trap ID

50

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

การดำเนินการของผู้ใช้

ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วน:

 1. ไปที่เว็บไซต์บริการสนับสนุนของ Lenovo เพื่อดูข่าวสารด้านบริการที่นำมาใช้ได้ หรือการอัปเดตเฟิร์มแวร์ที่ใช้ได้กับข้อผิดพลาดนี้
 2. เริ่มระบบใหม่
 3. หากปัญหายังคงอยู่ ให้รวบรวมบันทึกข้อมูลการซ่อมบำรุงแล้วติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Lenovo
 4. สำหรับระบบที่มีโปรเซสเซอร์ 1-2 ตัว:
  1. ลดการกำหนดค่าแผง/ระบบคอมพิวท์ให้เป็นการกำหนดค่าต่ำสุด; 1 CPU + 1 DIMM ปัญหายังคงเกิดขึ้นหรือไม่ ใช่/ไม่
  2. ไม่: ใส่ CPU และ/DIMM เพิ่มทีละตัวจนกว่าจะเกิดข้อผิดพลาดขึ้นอีกครั้ง พิจารณาเปลี่ยน CPU หรือ DIMM ที่ติดตั้งล่าสุดและทำให้เกิดข้อผิดพลาด
  3. ใช่: หากข้อผิดพลาด/ปัญหายังคงมีอยู่ ให้สลับ DIMM และ/หรือ CPU หนึ่งตัวกับตัวที่ถอดออกก่อนหน้านี้ในขั้นตอน a ดำเนินการต่อเพื่อเพิ่ม HW ทีละตัวเพื่อระบุ CPU หรือ DIMM ที่บกพร่อง
  4. หากยังพบปัญหาอยู่ ให้เปลี่ยนแผงระบบ (เฉพาะช่างเทคนิคที่ได้รับการฝึกอบรมเท่านั้น)
  5. หากปัญหายังคงอยู่ โปรดแจ้งฝ่ายสนับสนุนในระดับที่สูงขึ้น
 5. สำหรับระบบที่มีโปรเซสเซอร์ 4-8 ตัว:
  1. โปรดแจ้งฝ่ายสนับสนุนในระดับที่สูงขึ้น