Skip to main content

เหตุการณ์ XCC ที่แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

คุณสามารถกำหนดค่า XClarity Administrator ให้แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า Call Home) หากพบข้อผิดพลาดบางประเภท หากคุณกำหนดค่าฟังก์ชันนี้แล้ว ให้ดูตารางแสดงรายการเหตุการณ์ที่แจ้งฝ่ายสนับสนุนอัตโนมัติ

ตารางที่ 1. เหตุการณ์ที่แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ
ID เหตุการณ์สตริงข้อความ
FQXSPCA0002Mเซ็นเซอร์ตัวเลข [NumericSensorElementName] ลดต่ำ (ต่ำกว่าระดับร้ายแรง) ถูกประกาศ
FQXSPEM4014Iตัวควบคุม RAID มีปัญหากับแบตเตอรี่ โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิคเพื่อแก้ไขปัญหา ([arg1],[arg2],[arg3],[arg4],[arg5])
FQXSPEM4015Iตัวควบคุม RAID ตรวจพบข้อผิดพลาดที่ไม่สามารถกู้คืนได้ ตัวควบคุมจำเป็นต้องได้รับการเปลี่ยนชิ้นส่วน ([arg1],[arg2],[arg3],[arg4],[arg5])
FQXSPEM4025Iไดรฟ์เสมือนมีปัญหาอย่างน้อยหนึ่งไดรฟ์ โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิคเพื่อแก้ไขปัญหา ([arg1],[arg2],[arg3],[arg4],[arg5])
FQXSPEM4026Iตรวจพบข้อผิดพลาดของโปรแกรมควบคุมโดยตัวควบคุม RAID โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิคเพื่อแก้ไขปัญหา ([arg1],[arg2],[arg3],[arg4],[arg5])
FQXSPIO0001Lขั้วต่อ [PhysicalConnectorElementName] พบข้อผิดพลาดการกำหนดค่า
FQXSPIO0011Nเกิดข้อผิดพลาดที่ไม่สามารถแก้ไขได้บน [SensorElementName]
FQXSPIO0015Mข้อผิดพลาดในช่อง [PhysicalConnectorSystemElementName] บนระบบ [ComputerSystemElementName]
FQXSPPW0035Mเซ็นเซอร์ตัวเลข [NumericSensorElementName] ลดต่ำ (ต่ำกว่าระดับร้ายแรง) ถูกประกาศ
FQXSPPW0047Mเซนเซอร์ตัวเลข [NumericSensorElementName] ขึ้นสูง (upper critical) ถูกประกาศ
FQXSPPW0063Mเซ็นเซอร์ [SensorElementName] เปลี่ยนจากสถานะที่ร้ายแรงน้อยกว่าเป็นร้ายแรง
FQXSPSD0001L[StorageVolumeElementName] มีข้อผิดพลาด
FQXSPSD0002Gความล้มเหลวที่คาดการณ์บน [StorageVolumeElementName] สำหรับอาร์เรย์ [ComputerSystemElementName]
FQXSPSD0005Lอาร์เรย์ [ComputerSystemElementName] อยู่ในสถานะร้ายแรง
FQXSPSD0006Lอาร์เรย์ [ComputerSystemElementName] ล้มเหลว
FQXSPSS4004ITest Call Home สร้างโดยผู้ใช้ [arg1]
FQXSPSS4005IManual Call Home โดยผู้ใช้ [arg1]: [arg2]