Skip to main content

FQXSPSE4039I : บัญชีผู้ใช้ชั่วคราว [arg1] ถูกสร้างขึ้นโดยเครื่องมือภายใน

บัญชีผู้ใช้ชั่วคราว [arg1] ถูกสร้างขึ้นโดยเครื่องมือภายใน

บัญชีผู้ใช้ใหม่ชั่วคราวจะสร้าง

ระดับความรุนแรง

ข้อมูล

หมวดการแจ้งเตือน

ระบบ - อื่นๆ

ซ่อมบำรุงได้

ไม่

ข้อมูล CIM

Prefix:IMM

และ ID:0228

SNMP Trap ID

22

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

การดำเนินการของผู้ใช้

มีการสร้างบัญชีผู้ใช้หนึ่งบัญชี