Skip to main content

FQXSPUP4010I : การปรับรุ่น [arg1] ของ [arg2] จาก [arg3] สำหรับผู้ใช้ [arg4] สำเร็จ

การปรับรุ่น [arg1] ของ [arg2] จาก [arg3] สำหรับผู้ใช้ [arg4] สำเร็จ

ข้อความนี้ใช้สำหรับในกรณีที่ผู้ใช้ประสบความสำเร็จในการปรับรุ่นเฟิร์มแวร์ของอุปกรณ์ (MC โปรแกรมหลัก, MC Boot ROM, BIOS, แบ็คเพลนพลังงานของระบบ, แบ็คเพลนพลังงานภายในส่วนเสริมระยะไกล, ระบบจัดการโปรเซสเซอร์ภายในตัว)

ระดับความรุนแรง

ข้อมูล

หมวดการแจ้งเตือน

ระบบ - อื่นๆ

ซ่อมบำรุงได้

ไม่

ข้อมูล CIM

Prefix:IMM

และ ID:0325

SNMP Trap ID

22

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

การดำเนินการของผู้ใช้

แสดงข้อมูลเท่านั้น ไม่ต้องดำเนินการ