Skip to main content

FQXSPSD0001L : [StorageVolumeElementName] มีข้อผิดพลาด

[StorageVolumeElementName] มีข้อผิดพลาด

ข้อความนี้ใช้สำหรับในกรณีการดำเนินงานตรวจพบว่าไดรฟ์ถูกปิดใช้งานเนื่องจากข้อผิดพลาด

ระดับความรุนแรง

ข้อผิดพลาด

หมวดการแจ้งเตือน

ร้ายแรง - ไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์

ซ่อมบำรุงได้

ใช่

ข้อมูล CIM

Prefix:PLAT

และ ID:0164

SNMP Trap ID

5

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ใช่

การดำเนินการของผู้ใช้

ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วนจนกว่าปัญหาจะได้รับการแก้ไข:

  1. รีบูตระบบและยืนยันว่าไดรฟ์ยังอยู่ในสถานะที่ขัดข้อง
  2. รวบรวมบันทึกข้อมูลการซ่อมบำรุง
  3. ติดต่อบริการสนับสนุนของ Lenovo