Skip to main content

FQXSPPW0079N : เซนเซอร์ [SensorElementName] เปลี่ยนสถานะเป็นไม่สามารถกู้คืนได้

เซนเซอร์ [SensorElementName] เปลี่ยนสถานะเป็นไม่สามารถกู้คืนได้

ข้อความนี้ใช้สำหรับในกรณีการดำเนินการตรวจพบว่าเซนเซอร์เปลี่ยนสถานะเป็นไม่สามารถกู้คืนได้

ระดับความรุนแรง

ข้อผิดพลาด

หมวดการแจ้งเตือน

ร้ายแรง - แรงดันไฟฟ้า

ซ่อมบำรุงได้

ใช่

ข้อมูล CIM

Prefix:PLAT

และ ID:0530

SNMP Trap ID

1

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

การดำเนินการของผู้ใช้

ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วน:

  1. หากพบข้อผิดพลาดบน DIMM หลายตัว แสดงว่าเวอร์ชัน XCC และเวอร์ชัน UEFI อาจไม่ตรงกัน
    1. อัปเดตและเปิดใช้งานเฟิร์มแวร์ XCC โดยใช้เวอร์ชันที่ออกล่าสุด
    2. จากนั้น อัปเดตเฟิร์มแวร์ UEFI โดยใช้เวอร์ชันที่ออกล่าสุด
  2. หากปัญหายังคงอยู่ ให้รวบรวมบันทึกข้อมูลการซ่อมบำรุงแล้วติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Lenovo
    หมายเหตุ
    หากอุปกรณ์เป็นส่วนหนึ่งของวิธีการแก้ปัญหากลุ่ม ให้ตรวจสอบว่าระดับของรหัสล่าสุดนั้นสนับสนุนวิธีการแก้ปัญหากลุ่มก่อนที่จะอัปเดต