Skip to main content

FQXSPUN0018J : เซ็นเซอร์ [SensorElementName] เปลี่ยนจากสถานะปกติเป็นไม่ร้ายแรง

เซนเซอร์ [SensorElementName] เปลี่ยนจากสถานะปกติเป็นไม่ร้ายแรง

ข้อความนี้ใช้สำหรับในกรณีการดำเนินงานตรวจพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงของเซ็นเซอร์จากสถานะปกติเป็นไม่ร้ายแรง

ระดับความรุนแรง

คำเตือน

หมวดการแจ้งเตือน

คำเตือน - อื่นๆ

ซ่อมบำรุงได้

ใช่

ข้อมูล CIM

Prefix:PLAT

และ ID:0520

SNMP Trap ID

60

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

การดำเนินการของผู้ใช้

ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วนจนกว่าปัญหาจะได้รับการแก้ไข:

 1. หากเซนเซอร์เป็น “UEFI Auth Fail”:
  1. ตรวจสอบว่ามีการทริกเกอร์เหตุการณ์ที่ยกเลิกการประกาศหลังจากประกาศเหตุการณ์นี้ก่อนที่จะเข้าสู่ระบบปฏิบัติการหรือไม่
  2. หากมี ให้ละเว้นเหตุการณ์นี้เนื่องจากปัญหานี้จะได้รับการแก้ไขโดยอัลกอริทึมการกู้คืน
  3. หากไม่มี ให้รวบรวมบันทึกข้อมูลการซ่อมบำรุงหลังจากเหตุการณ์นี้ทริกเกอร์
  4. ติดต่อบริการสนับสนุนของ Lenovo
 2. หากเซนเซอร์เป็น “RAID Vol State”:
  1. ตรวจสอบว่ามีไดรฟ์จริงที่ถูกถอดออกโดยไม่ทราบสาเหตุหรือไม่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ติดตั้งไดรฟ์ในลำดับเดียวกันกับการสร้าง VD เดิมอย่างถูกต้อง
  2. หากปัญหายังคงอยู่เหมือนเดิมหลังจากตรวจสอบสถานะทางกายภาพ ให้บูตระบบในระบบปฏิบัติการ (ใช้อุปกรณ์จัดเก็บภายนอกหากระบบปฏิบัติการเดิมได้รับความเสียหาย) เพื่อรวบรวมบันทึก LXCE และบันทึก FFDC ระหว่างการขัดข้อง
  3. ติดต่อบริการสนับสนุนของ Lenovo
 3. หากเซนเซอร์เป็น “สถานะ XCC DB”:
  1. รีบูต XCC และดูว่ายังพบปัญหาอยู่หรือไม่
  2. ตรวจสอบระบบเพื่อดูว่าปัญหาเกิดขึ้นบ่อย สัปดาห์ละสองครั้ง หรือบ่อยขึ้นเรื่อยๆ หรือไม่
  3. หากใช่ โปรดรวบรวมบันทึกข้อมูลการซ่อมบำรุงจาก XCC WebGUI แล้วติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Lenovo