Skip to main content

FQXSPSD0006L : อาร์เรย์ [ComputerSystemElementName] ล้มเหลว

อาร์เรย์ [ComputerSystemElementName] ล้มเหลว

ข้อความนี้ใช้สำหรับในกรณีการดำเนินงานตรวจพบว่าอาร์เรย์ล้มเหลว

ระดับความรุนแรง

ข้อผิดพลาด

หมวดการแจ้งเตือน

ร้ายแรง - ไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์

ซ่อมบำรุงได้

ใช่

ข้อมูล CIM

Prefix:PLAT

และ ID:0176

SNMP Trap ID

5

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ใช่

การดำเนินการของผู้ใช้

ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วนจนกว่าปัญหาจะได้รับการแก้ไข:

  1. รวบรวมบันทึกข้อมูลการซ่อมบำรุง และบันทึก RAID จาก XCC WebGUI
  2. ติดต่อบริการสนับสนุนของ Lenovo