Skip to main content

FQXSPUN0050M : ตัวควบคุม RAID ในช่องเสียบ PCI [arg1] อยู่ในสถานะร้ายแรง ไดรฟ์แบบลอจิคัลอย่างน้อยหนึ่งไดรฟ์ออฟไลน์

ตัวควบคุม RAID ในช่องเสียบ PCI [arg1] อยู่ในสถานะร้ายแรง ไดรฟ์แบบลอจิคัลอย่างน้อยหนึ่งไดรฟ์ออฟไลน์

ข้อความนี้ใช้สำหรับในกรณีการดำเนินงานตรวจพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงของเซนเซอร์จากสถานะที่ร้ายแรงน้อยกว่าเป็นร้ายแรง

ระดับความรุนแรง

ข้อผิดพลาด

หมวดการแจ้งเตือน

ร้ายแรง - อื่นๆ

ซ่อมบำรุงได้

ใช่

ข้อมูล CIM

Prefix:PLAT

และ ID:0522

SNMP Trap ID

50

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

การดำเนินการของผู้ใช้

ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วนจนกว่าปัญหาจะได้รับการแก้ไข:

  1. ตรวจสอบว่ามีไดรฟ์ที่กําหนดค่าอยู่หรือไม่ และไดรฟ์เหล่านั้นเชื่อมต่ออย่างเหมาะสมอยู่หรือไม่
  2. ไปที่การตั้งค่าระบบและตรวจสอบว่าอุปกรณ์แสดงใน UEFI/XCC หรือไม่
  3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไดรฟ์หมุนและมีการจ่ายไฟให้กับไดรฟ์
  4. หากมีแบ็คเพลน ให้ตรวจสอบขั้วต่อเพื่อให้แน่ใจว่ามีการจ่ายไฟให้กับไดรฟ์
  5. หากปัญหายังคงอยู่ ให้รวบรวมบันทึกข้อมูลการซ่อมบำรุงจาก XCC WebGUI แล้วติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Lenovo