Skip to main content

FQXSPUN0049J : ตัวควบคุม RAID ในช่องเสียบ PCI [arg1] อยู่ในสถานะคำเตือน ไดรฟ์จริงอย่างน้อยหนึ่งไดรฟ์อยู่ในสถานะไม่เหมาะสมที่ไม่มีการกำหนดค่า

ตัวควบคุม RAID ในช่องเสียบ PCI [arg1] อยู่ในสถานะคำเตือน ไดรฟ์จริงอย่างน้อยหนึ่งไดรฟ์อยู่ในสถานะไม่เหมาะสมที่ไม่มีการกำหนดค่า

ข้อความนี้ใช้สำหรับในกรณีการดำเนินงานตรวจพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงของเซนเซอร์จากสถานะปกติเป็นไม่ร้ายแรง

ระดับความรุนแรง

คำเตือน

หมวดการแจ้งเตือน

คำเตือน - อื่นๆ

ซ่อมบำรุงได้

ใช่

ข้อมูล CIM

Prefix:PLAT

และ ID:0520

SNMP Trap ID

60

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

การดำเนินการของผู้ใช้

ตรวจสอบบันทึก RAID เพื่อทำความเข้าใจว่าเหตุใดไดรฟ์จึงอยู่ในสถานะ U_BAD