Skip to main content

FQXSPUP4008I : ตรวจพบและคัดแยกการเข้าถึงแฟลช UEFI SPI โดยไม่ได้รับอนุญาต

ตรวจพบและคัดแยกการเข้าถึงแฟลช UEFI SPI โดยไม่ได้รับอนุญาต

ข้อความนี้ใช้สำหรับในกรณีการดำเนินงานที่ตรวจพบและคัดแยกการเข้าถึงแฟลช UEFI SPI โดยไม่ได้รับอนุญาต

ระดับความรุนแรง

ข้อมูล

หมวดการแจ้งเตือน

ระบบ - อื่นๆ

ซ่อมบำรุงได้

ไม่

ข้อมูล CIM

Prefix:IMM

และ ID:0299

SNMP Trap ID

22

แจ้งฝ่ายสนับสนุนโดยอัตโนมัติ

ไม่

การดำเนินการของผู้ใช้

ทำขั้นตอนต่อไปนี้ให้ครบถ้วนจนกว่าปัญหาจะได้รับการแก้ไข:

  1. ตรวจสอบการดัดแปลงฮาร์ดแวร์ การเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือการมีอยู่ของมัลแวร์ใน OS โฮสต์ที่พยายามเขียนไปยังหน่วยความจำแฟลช UEFI
  2. หากปัญหายังคงอยู่ ให้รวบรวมบันทึกข้อมูลการซ่อมบำรุงทั้งหมด แล้วติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Lenovo